Продавець ТРЕНДМАРК розвиває свій бізнес на Prom.ua 5 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
1459 відгуків
ТРЕНДМАРК
+380 (66) 865-93-03

УМОВИ ЗГОДИ

Умови згоди


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання послуг цього договору, в якому одна сторона https://trendmark.com.ua/, (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію ( далі – замовник), з іншого боку, далі разом – сторони, а кожен окремо – сторона, уклали цей договір (далі – договір), адресований необмеженому колу осіб, які є офіційною публічною пропозицією виконавця, укласти з будь-яким замовником договір про надання послуг. При замовленні та оплаті послуг виконавця замовники приймають умови цього договору про наведене нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) замовника на укладення договору в повному обсязі без підпису письмового примірника договору сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди всіма умовами цього договору у повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: факт реєстрації замовника на веб-сайті виконавця та оформлення замовлення послуг виконавця на веб-сайті виконавця https://trendmark.com.ua/; – оплата послуг виконавця на умовах та в порядку, визначених цим договором та на відповідних сторінках веб-сайту виконавця https://trendmark.com.ua/ – письмове (у т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення замовника про прийняття умов цього договору за адресою електронної пошти, вказаною на сайті https://trendmark.com.ua/.

1.5. Укладаючи цей договір, замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього договору, цін на послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами договору.

1.6. Якщо замовник не погоджується з умовами договору, він не має права укладати цей договір і не має права користуватися Послугами за цим договором. 2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на веб-сайті https://trendmark.com.ua/ «Акцепт» - надання замовником повної та безумовної згоди на укладання цього договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору сторонами. «Послуги» – послуга або кілька послуг, що надаються виконавцем, та зазначені виконавцем у відповідному розділі веб-сайту виконавця https://trendmark.com.ua/ «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка відвідала Веб -сайт https://trendmark.com.ua/ і акцептувала цей договір. «Виконавець» - підприємство, фізична особа – підприємець, який надає послуги та реквізити якого зазначено у розділі 12 цього Договору. «Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання послуг, що адресується виконавцю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується на умовах та порядку, визначених цим договором, надати замовнику послуги зазначені виконавцем у відповідному розділі веб-сайту виконавця https://trendmark.com.ua/, а замовник зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим договором, прийняти та сплатити замовлені послуги.

2.2. Замовник і виконавець підтверджують, що цей договір не є фіктивним або уявним правочином або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язаний: виконувати умови цього договору; • надати замовнику послуги належної якості; • об'єктивно інформувати замовника про послуги та умови їх надання на веб-сайті https://trendmark.com.ua/

3.2. Виконавець має право: • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення замовником умов цього договору; • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний: • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору; • ознайомитись з інформацією про послуги, розміщену на сайті виконавця.

4.2. Замовник має право: • оформити замовлення послуг, що вказані на відповідній сторінці сайту https://trendmark.com.ua/; • вимагати від виконавця надання послуг відповідно до умов цього договору; • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього договору.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовник самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці веб-сайту https://trendmark.com.ua/ шляхом додавання послуг до віртуального кошика за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик” або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити" або зробивши замовлення. електронною поштою або за телефоном, вказаним у розділі контактів веб-сайту https://trendmark.com.ua/

5.2. Термін обробки виконавцем замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін обробки замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість кожної окремої послуги визначається виконавцем та вказується на відповідній сторінці веб-сайту https://trendmark.com.ua/. Ціна договору (вартість замовлення) визначається шляхом додавання цін усіх обраних замовником послуг.

6.2. Замовник оплачує послуги виконавця на підставі цього договору у національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість послуг, визначена на відповідній сторінці веб-сайту https://trendmark.com.ua/ у доларах США, сплачується замовником у гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за послуги виконавцем.

6.3. Оплата послуг здійснюється шляхом:

6.3.1. Перерахування коштів на поточний рахунок виконавця (якщо замовником є фізична чи юридична особа)

6.3.2. За допомогою інших платіжних коштів, зазначених на веб-сайті виконавця (якщо замовником є фізична особа).

6.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування коштів на поточний рахунок виконавця.

6.5. Оплата за послуги провадиться замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладання сторонами договору та виставлення відповідного рахунку виконавцем. Рахунок, складений виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

6.6. Замовник самостійно та власним коштом сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг виконавця за цим договором.

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

7.1. Правила надання та отримання послуг наведені на відповідній сторінці веб-сайту https://trendmark.com.ua/ та є додатками (невід'ємними частинами) цього договору. Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання послуг, замовник може з'ясувати у виконавця за контактними даними, зазначеними у розділі 12 цього договору реквізити виконавця.

7.2. Факт отримання послуг замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким замовником послуг виконавця. Виконавець зобов'язаний направити замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату послуг.

7.3. Факт отримання послуг замовником – юридичною особою підтверджується актом приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), що підписується сторонами (або підписується виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором). Виконавець зобов'язаний надіслати замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою або факсом). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити виконавцю поштою 2-й примірник Акта, а у разі незгоди з підписанням акта – свої письмові заперечення. У разі якщо протягом 1-го місяця з моменту направлення замовнику акта на поштову адресу виконавця не надійшов підписаний замовником 2-й примірник акта або письмові заперечення проти підписання акта, виконавець підписує акт приймання-передачі наданих послуг в односторонньому порядку.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі суперечки, що виникають із цього договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

8.3. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такої суперечки відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг замовнику за умови настання будь-яких обставин, що виникли не з вини виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини чи необережності замовника та/або настання обставин, що виникли з вини чи необережності будь-якого третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею чи всупереч волі чи бажанням сторін і яких не можна передбачити або уникнути, включаючи: карантин, воєнні дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення або приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є замовник, або держави, резидентом якої є виконавець, внаслідок яких на сторони (або одну зі сторін) покладатимуться додаткові обов'язки або встановлюватимуться додаткові обмеження та унеможливлюють подальше повне або часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуватимуться більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і, в такому разі, жодна зі сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливі збитки.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна сторона гарантує іншій стороні, яка володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання цього договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного договору замовником або відмова виконувати умови укладеного договору замовником є неприпустимим, за винятком випадків, передбачених цим договором. жодна із сторін цього договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої сторони.

10.3. Інформація, що надається замовником, є конфіденційною. Інформація про замовника використовується виключно для виконання його замовлення.

10.4. Власним акцептуванням договору замовник добровільно дає згоду на збір та обробку власних персональних даних у таких цілях: відомі дані, що стають, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі отримання інформації про замовлення та обробку інформації про нього, відправлення телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) ) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-яку іншу інформацію про діяльність веб-сайту https://trendmark.com.ua/

10.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст та правдивість інформації, яку надає замовник при оформленні замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

10.6. Замовнику надається право на використання послуг виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

10.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.8. Договір є публічним і безстроковим і діє до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому цим договором або чинним законодавством, але в будь-якому разі до моменту остаточного його виконання сторонами. Сторони погодили, що термін дії цього договору не може становити менше ніж 3 (три) календарні місяці. Цей договір вважається узгодженим замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

10.9. Виконавець самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим договором. При цьому виконавець гарантує та підтверджує, що поточна редакція тексту цього договору та додатків до нього, розміщена на веб-сайті виконавця, є дійсною.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner